Odkaz na naše nové webové stránky:

www.detichaloupky.cz

 

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odbor realizace programů ESF- Adaptabilita a rovné příležitosti

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0./15_035/0001669

Název projektu: Dětská skupina Lištička

Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu

Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí

České republiky

 

 

 

 

 

Obecné informace

 • Dětská skupina je druh péče pro děti ve věku 2 až 6 let
 • Dětské skupiny vznikly s pomocí prostředků z ESF
 • Ds Lištička zahájila provoz 18.5.2016
 • Rodiče mohou umístit své děti na plný i zkrácený úvazek (plný úvazek je preferován)

 

Podrobnosti

 • Program Dětské skupiny se v mnohém podobá programu klasické mateřské školky
 • Naším úkolem je především výchovná část programu
 • O děti se starají 2 učitelky
 • Skupiny jsou  věkově smíšené
 • Rodinné prostředí, ekologicky vyrobené vybavení

 

Spoluúčast rodičů

 

 • Organizace slavností
 • Přítomnost rodičů při narozeninových oslavách
 • Společné výlety
 • Účast na různých přednáškách a třídních schůzkách

Novinky

Pro zájemce:

18.05.2016 00:00

V případě zájmu o umístění Vašeho dítěte kontaktujte prosím provozovatele:

Telefonicky: 724 783 679       

E-mailem: dslisticka@centrum.cz

 

Téma dětských skupin na vlnách Českého rozhlasu Pardubice

 

Český rozhlas Pardubice odvysílal 8. srpna 2014 v rámci pravidelného pořadu Radioporadna diskusi na téma: "Dětské skupiny". Hosty pořadu byli provozovatelé dětských skupin Chaloupka a Lištička, manželé Kopeční.
Záznam celého pořadu si můžete poslechnout kliknutím na tento odkaz:

Denní harmonogram

(orientační příklad)

07:00 - 08:30  příchod dětí, volná hra, činnosti dle vlastního výběru, individuální činnosti
08:30 - 09:00  úklid hraček, hygiena, svačina

09:00 - 09:15  didakticky zacílené činnosti (hry, básně, povídání v kruhu)

09:15 - 11:15   pobyt venku

11:15 - 12:00   hygiena, oběd

12:00 - 14:30   odpočinek s pohádkou
14:30 - 14:45   svačina

14:45 - 17:00   odpolední zájmové činnosti, odchod domů, rozloučení s kamarády

 

Další aktivity

 • Malování, kreslení
 • Příprava pokrmů (např. müsli)
 • Modelování, práce se dřevem
 • Zpěv